rentevoet vandaag

Resultaten voor rentevoet vandaag

Hypothecaire rente? Scoor voordelen dankzij Hypotheekvoordeel.be: Hypotheekvoordeel.
Enkel zo garanderen wij je dat je een gefundeerde keuze kunt maken voor je rente. Hoeveel leningen je vandaag hebt of hoeveel leningen je nog zult aangaan: wij vinden dat je voor eeuwig en altijd een voordelig rentepercentage mag genieten. Dus daarom zullen wij ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat je dat krijgt. Resultaat: een zorgeloos aflossingsplan, een zorgeloos leven! Vast of variabel: de ene rentevoet is de andere rentevoet niet.
Hoe wordt de rente bepaald?
Ze maakt sparen minder interessant en zet mensen aan tot meer consumeren en doet verder de waarde van de euro zakken, zodat de Europese producten buiten Europa goedkoper worden. De ECB heeft daarom de refirente systematisch laten zakken tot 0% vandaag. Toen dat onvoldoende effect had, besloot de ECB om via de aankoop van overheidsobligaties op de financiële markten ook nog vers geld in de economie te injecteren waardoor de rente op overheidsobligaties zakte. Die rente is bepalend voor de langetermijnrente en de rente op de kredieten die de bank verstrekt.
Renteverhoging dreigt voor variabel woonkrediet.
U vertrekt wel van een lagere rentevoet dan bij een vaste formule, maar tenzij de referte-index bij de herziening nog negatiever zou zijn dan vandaag, weet u nu al dat u de huidige negatieve referte-index bij de eerstvolgende herziening bij mag tellen bij de verkregen rentevoet.
Hoeveel bedraagt je rentevoet?
Normaliter kan de rentevoet wijzigen in functie van de evolutie van je inkomen en gezinssamenstelling. Gelet op de actuele referentierentevoet kan de rentevoet van 2% echter niet stijgen of dalen tijdens de looptijd van de lening. Lenen kan in 1, 2, 3 stappen.
Rente rekening-courant nu vastgelegd? Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Advies toegevoegd op 1 december 2017. Rente rekening-courant nu vastgelegd? Het zomerakkoord brengt duidelijkheid over de rentevoet die u mag toekennen als de rekening-courant van de bedrijfsleider een creditsaldo vertoont. Hoe wordt die rente bepaald? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?
Hypothecaire lening vergelijken? Vind de beste rente Bankshopper.be.
Koppels krijgen een lagere rentevoet dan alleenstaanden. De kans dat een alleenstaande zijn schuld niet kan terugbetalen is immers groter dan dat het geval is bij een koppel. Ook de quotiteit speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de rentevoet.
Online woonkrediet Nagelmackers.
Hypothecair krediet met onroerende bestemming, met vaste rente over de hele looptijd en gewaarborgd door een hypotheek ter waarde van het geleende bedrag. Kredietgever: Bank Nagelmackers nv BE 0404.140.107 Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel. Een mix van traditie en moderniteit. Nagelmackers is een bank met een lange traditie, en die koesteren we met veel trots. Als erfgenamen van Bank Nagelmackers 1747, de oudste bank van België, zit vermogensbeheer in onze genen. Dankzij onze sterke Chinese aandeelhouder Anbang Belgium Holding is de naam vandaag terug, moderner en aangepast aan de huidige verwachtingen.
4 mogelijke scenarios om je lening te herfinancieren Radio 2, de grootste familie.
Overweeg een herfinanciering als je in 2006-2007-2008-2009-2010-2011 aan een vaste rente hebt geleend van 45%, of meer. Overweeg een herfinanciering als je in 2009 en 2010 met een dure jaarlijks aanpasbare rentevoet opgescheept zit startrente was 3% of meer. Vandaag staan bankiers, gezien de huidige economische en financiële situatie, meer dan ooit huiverachtig om herfinancieringen toe te staan.
Vaste of een variabele rentevoet voor je hypothecaire lening?
Bedroeg je rentevoet bij het begin van je lening 325%? Dan mag die tijdens je lening maximaal oplopen tot 625%, of verlaagd worden tot 025%. Je rentevoet mag nooit meer dan verdubbelen. Bedraagt je rentevoet vandaag bijvoorbeeld 25%, dan mag je rentevoet nooit hoger komen te liggen dan 5%.
Rentestijging MeDirect Termijnrekening op 5 jaar MeDirect.
Die geeft u namelijk een gewaarborgde rente gedurende een vaste periode. De Termijnrekening op vijf jaar bij MeDirect biedt u vandaag een hogere intrest dan die op onze spaarrekeningen. In ruil dient u het geld wel op de rekening te laten staan tot de eindvervaldag. Met deze rentestijging, biedt de MeDirect Termijnrekening op vijf jaar momenteel de hoogste rente onder de Belgische banken vergelijking termijnrekening zonder extra voorwaarden. Lees de informatiefiche alvorens een rekening te openen. Klik hier voor een overzicht van de MeDirect termijnrekeningen met rentes en looptijden. Bijkomende informatie MeDirect Termijnrekening op vijf jaar. Rente wordt jaarlijks uitbetaald. Openen en beheren zonder kosten. De rentevoet staat vast voor de volledige looptijd van de Termijnrekening.
Overzicht wettelijke intrestvoet tem 2019 Lexalert.
Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier, maar niet op handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties B.S.
Intresten op rekening-courant al dan niet marktconform toetsing in concreto vereist, ook door de administratie! Imposto.
wanneer uit de concrete stukken bvb. één of meerdere overeenkomsten bij voorbeeld blijkt dat de kredieten voor een langere termijn worden toegestaan, dan dient evidenterwijs rekening te worden gehouden met een rentevoet eigen aan lange termijnkredieten; in een dergelijk geval gaat het uiteraard niet op om een rentevoet voor korte termijnkredieten bvb.

Contacteer ons